Jona Koeriers Steenbergen

Onze normen en waarden...

ONDERNEMEN IN AFHANKELIJKHEID,
want we vertrouwen op God en durven Hem op zijn woord te nemen.

HOUDEN DE COMMUNICATIE LEVEND,
want een correcte beeldvorming en initiatief tot gesprek lost veel problemen op.

MAKEN GEEN MISBRUIK VAN MACHT,
want in zijn Naam past alleen dienend leiderschap en helende woorden.

STAAN REGELMATIG STIL EN GENIETEN,
want we willen leren van onze fouten en blij zijn met wat goed ging.

TONEN RESPECT VOOR OUDEREN,
want hun ervaring en levenswijsheid is te kostbaar om niet te benutten.

ZIJN CREATIEF EN STAAN OPEN VOOR NIEUWE IDEEËN,
want scheppend bezig zijn is pas echt leven, het is zonde om ideeën te torpederen.

BLIJVEN TROUW AAN BELOFTEN,
want relaties gaan stuk als we ons niet aan onze afspraken houden.

MAKEN EEN EERLIJKE VERDELING,
want de arbeider is zijn loon waard en heeft goede hulpmiddelen nodig.

BASEREN ONZE MENING OP FEITEN,
want iemands goede naam besmeur je toch niet met roddel en halve waarheden.

GUNNEN DE ANDER ZIJN SUCCES,
want hebzuchtige afgunst vergiftigt het bedrijfsklimaat en vergalt je leven.
P.J. van der Sluijs     06-20855771     info@jonakoeriers.nl
Home

Wat doen wij?

Normen en waarden
©2018 - Markus ICT & Dienstverlening